W ogólnej klasyfikacji obrabiarek przemysłowych do metali dłutownice znajdują się w jednej grupie wraz ze strugarkami i przeciągarkami.

Zarówno dłutownica, jak i pozostałe dwa typy urządzeń, służą do mechanicznej obróbki skrawaniem.
Różnią się one jednak między sobą. A różnice te są większe, niż mogłoby się wydawać.

Co prawda wszystkie trzy rodzaje sklasyfikowanych w jednej grupie obrabiarek łączy to, że z reguły są to urządzenia jedno współrzędnościowe lub ewentualnie dwu współrzędnościowe, przeznaczone do obróbki skrawaniem. Jednak różni je konstrukcja narzędzi i ogólny przebieg procesu obróbki.

W tradycyjnych dłutownicach narzędzia ustawione są prostopadle do obrabianego przedmiotu i nie obracają się, a ich ruch odbywa się w kierunku pionowym. Natomiast w strugarce narzędzia ustawiane są równolegle do obrabianego elementu i obracają się w trakcie obróbki, której to ruch jest poziomy.

Przeciągarki różnią się od pozostałych maszyn tym, że obróbka w nich jest możliwa zarówno w pionie, jak i w poziome oraz przebiega poprzez wciśnięcie lub przeciągnięcie narzędzia za pomocą tłoka, przez element obrabiany.

Wszystkie powyższe typu urządzeń znajdują szerokie zastosowanie przede wszystkim w produkcji różnego rodzaju kół zębatych, bez których współczesny przemysł mechaniczny nie mógłby funkcjonować. Jednak najczęściej stosowanymi obrabiarkami do produkcji kół zębatych są właśnie dłutownice.

Dłutowanie jest obróbką wiórową, która polega na skrawaniu materiału za pomocą specjalnego noża lub dłutaka, przymocowanego do suwaka wykonującego ruch posuwisto-zwrotny, zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Współcześnie proces dłutowania materiałów metalowych został już całkowicie zmechanizowany. Na rynku dostępne są zarówno solidne dłutownice konwencjonalne, takie jak np. dłutownica TS-200K, jak i precyzyjne dłutownice CNC w rodzaju np. dłutownicy CNC-300 A1, sterowane za pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych.