Tnij bezpiecznie! Gilotyny ...

Tnij bezpiecznie! Gilotyny ... « aktualnosci «
 12 grudnia 2016    Zespół Metal Trade
Podziel się: [kiwi-social-bar id="9515"]

Każdy zakład pracy musi posiadać zasady i reguły bezpieczeństwa i higieny pracy. A w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, w których maszyny, takie jak gilotyny hydrauliczne, są podstawą produkcji, bezwzględne przestrzeganie zasad BHP jest nie tyle podstawą, co wyższą koniecznością.

Praca na jakichkolwiek maszynach wymaga od obsługujących je osób nie tylko uwagi i zachowania wszystkich wymogów bezpieczeństwa, ale przede wszystkim znajomości obsługi danego urządzenia oraz wiedzy na temat ewentualnych zagrożeń związanych z jej użytkowaniem.

Obrabiarki CNC należą do maszyn, których użytkowanie wymaga przestrzegania wielu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Specyfika pracy na obrabiarkach zarówno sterowanych numerycznie, jak i konwencjonalnych, zobowiązuje pracujące na niej osoby do wzmożonej uwagi i stałej koncentracji na powierzonych zadaniach.

Każde przedsiębiorstwo posiada własne zasady BHP. Jednak w przypadku użytkowania maszyn takich jak tokarki, frezarki czy gilotyny hydrauliczne, często sami producenci zalecają szereg podstawowych zasad użytkowania tych maszyn.

Z reguły do obsługi maszyn takich jak gilotyny hydrauliczne, wymagane jest ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie odpowiedniego przeszkolenia zawodowego.

Ogólne zasady BHP opierają się na logicznych przesłankach, takich jak: zasady wyższej konieczności, zachowaniu szczególnej ostrożności w obliczu zagrożenia, zasadę ograniczonego zachowania i asekuracji, zachowanie pełnej kompetencji i odpowiedzialności oraz bezwzględne ograniczenie zagrożeń w procesie przygotowawczym. Bazując na tych przesłankach, tworzone są szczegółowe przepisy BHP charakterystyczne dla określonej działalności lub pracy na określonych urządzeniach.

Gilotyny hydrauliczne, cięcie bez zagrożenia

Do szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na gilotynach hydraulicznych należy zapewnienie pracownikom odpowiedniego ubrania roboczego pozbawionego luźnych elementów. Pracownik powinien posiadać również rękawice ochronne.

Sama gilotyna hydrauliczna powinna być umiejscowiona w miejscu dobrze oświetlonym z zapewnionym dostępem do maszyny z każdej jej strony. Miejsca powinno być na tyle wystarczająco, by obsługa urządzenia była wygodna i w pełni bezpieczna.

Gilotyny hydrauliczne są urządzeniami, na których można pracować tylko wtedy, kiedy upewnimy się, że osłonki noży i przekładni prasowej są odpowiednio zamocowane. Sprawdzić należy także czy drzwiczki od skrzynki elektrycznej są zamknięte. Wszystkie włączniki gilotyny muszą być odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnym przypadkowym włączeniem. Przed uruchomieniem maszyny trzeba zerować lub uziemić korpus nożyc wraz z silnikami elektrycznymi.

Podczas pracy na gilotynach hydraulicznych należy zachować porządek i systematycznie usuwać wszystkie powstałe w wyniku cięcia odpady. W żadnym wypadku nie należy przeciążać maszyny, poprzez cięcie zbyt grubych blach. Nie wolno także dopuścić do stępienia się noży.

Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcję maszyny lub ściąganie z niej osłon w trakcie pracy urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa i na wypadek ewentualnego wypadku, osoba pracująca na gilotynie hydraulicznej nie może przebywać w pomieszczeniu całkowicie sama.

Po zakończeniu pracy na gilotynie hydraulicznej należy ją wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć oraz dokładnie wyczyścić. A wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze mogą być przeprowadzane tylko przez osoby do tego przeszkolone.

Takie urządzenia jak gilotyny hydrauliczne wymagają restrykcyjnego przestrzegania zasad BHP. Gilotyny mają często spore gabaryty. Dodatkowo pracują na zasadzie napędu hydraulicznego, co w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może skończyć się poważnym wypadkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 

Zobacz także

Ostatnie dni to bardzo intensywny czas dla naszego zespołu handlowego jak również technicznego. W tym tygodniu nasza firma miała przyjemność