Dłutownice, żeby praca szła...

Dłutownice, żeby praca szła... « aktualnosci «
 27 grudnia 2016    Zespół Metal Trade
Podziel się: [kiwi-social-bar id="9515"]

Praca na dłutownicach jest złożonym procesem produkcyjnym, który składa się z kilku istotnych etapów. Etapy te są czynnościami, które następują w dane kolejności, jeden po drugim. Ich prawidłowe rozplanowanie pozwala na znaczną optymalizację całego procesu produkcji. Dzięki temu dłutownice pracują szybko i sprawnie.

Optymalizacja pracy na takich maszynach jak dłutownice wynika ze sprawnie przeprowadzonego procesu normowania czasu pracy. Takie normowanie czasu pracy jest niczym innym jak określeniem dokładnej ilości czasu potrzebnego na wyprodukowanie danego elementu. Ogólnie wydaje się to proste. Jednak w przypadku obróbki skrawaniem wymaga wielu skomplikowanych obliczeń, w których zawarte są poszczególne parametry towarzyszące całemu procesowi obróbkowemu.

Normowanie czasu pracy – dłutownice i inne obrabiarki

Obliczenia konkretnych norm czasowych dla procesu obrabiania są charakterystyczne i odmienne dla każdego rodzaju obróbki. Aczkolwiek w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy maszynami, na których pracujemy, są dłutownice, czy frezarki lub jakiekolwiek inne, podstawa ustalenia normatywnego czasu produkcji jest podobna.

Normatywny czas produkcji opiera się na ogólnie przyjętych strukturach norm czasowych, które obejmują zarówno czas jednostkowy, czyli czas obejmujący sam proces produkcji, jak i czas przygotowawczo-zakończeniowy, który obejmuje przygotowanie do pracy maszyny wraz z potrzebnymi do danej obróbki narzędziami i przygotowanie oraz zamocowanie elementów, które mają zostać obrobione.

Dłutownica CNC-200A1
Dłutownica CNC-200A1

Dłutownice – technologiczny proces obróbki

Dłutownice należą do obrabiarek używanych zazwyczaj do obwiedniowej obróbki skrawaniem. W przypadku procesu obróbki na dłutownicy przy normowaniu czasu pracy do obliczeń potrzebne są informacje na temat rodzaju materiału, z jakiego zrobiony jest element podlegający obróbce. Niezbędne są także dokładne parametry danego elementu przed obróbką oraz wymiary, jakie element ma osiągnąć po obróbce.

W przypadku obróbki na dłutownicach ważnymi czynnikami wpływającymi na czas obróbki, które należy określić, są:

  • konieczna ilość przejść, które pozwolą zebrać dany naddatek materiału
  • racjonalnie określony posuw narzędzi
  • racjonalnie obliczona szybkość skrawania

 

Określenie racjonalne nie jest przypadkowe. Chodzi tutaj o to, żeby obliczenie normatywnego czasu pracy było przeprowadzone z uwzględnieniem takich parametrów jak realne możliwości zgrania czasu pracy maszyny z pracą operatora. W tym przypadku należy uwzględnić różnego rodzaju konieczne przerwy zarówno technologiczne, związane z wymianą narzędzi itp., jak i fizyczne potrzeby pracownika związane np. z konieczną przerwą.

Dodatkowo normowany czas pracy nie powinien być zbytnio wyśrubowany pod względem eksploatacji obrabiarki. Dłutownice, tak jak inne maszyny przeznaczone do obróbki metali powinny być eksploatowane w sposób, jak najbardziej rozsądny. Pomimo tego, że są to wytrzymałe i wydajne konstrukcje, potrzebują jednak odpowiedniego serwisowania i racjonalnego użytkowania.

Plan operacji, czyli jak to wygląda w praktyce

Każda obróbka wykonywana na dłutownicach musi posiadać plan operacji, który określa dokładnie parametry obróbki. Plan operacji ma postać karty instrukcyjnej, na której jest dokładnie opisane jaki element zostaje poddany obróbce oraz w jaki sposób ma być on obrabiany.  Na karcie instrukcyjnej znajduje się zarówno szkic danej operacji, jak i opis danej operacji (treść operacji). Określone są także pomoce warsztatowe, czyli konkretne narzędzia, które trzeba będzie wykorzystać w trakcie dłutowania. A także inne szczegółowe wyznaczniki niezbędne do wykonania obróbki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 

Zobacz także

Kolejna tokarka dydaktyczna Eduturn 6s już w użytku!Po raz kolejny mieliśmy przyjemność dostawy kolejnej tokarki dydaktycznej cnc z serii EDUTURN