Obróbka elektroerozyjna – EDM i WEDM

Obróbka metali to nie tylko obróbka skrawaniem i obróbka plastyczna. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie zupełnie innej technologi obróbkowej, którą jest obróbka elektroerozyjna. Kiedy się ją stosuje, na czym ona polega i jakiej są jej rodzaje?

Read More